Home : China : Eastern Han dynasty (25-220AD)

Eastern Han dynasty (25-220AD)


Selected items

Sort by: Name Price Newest
Yan Huan Wu Zhu cash, late Eastern Han period, ca.150-220 AD, China - Hartill 10.27 Lot of 22 Yan Huan Wu Zhu cash, late Eastern Han period, ca.150-220 AD, China
Yan Huan Wu Zhu cash, late Eastern Han period, ca.150-220 AD, China - Hartill 10.27
Lot of 22 Yan Huan Wu Zhu cash, late Eastern Han period, ca.150-220 AD, China
Price: US$14.00
Price: US$40.00
 
Yan Huan Wu Zhu cash, late Eastern Han period, ca.150-220 AD, China - Hartill 10.27 25-220 AD - Eastern Han dynasty. High quality bronze Wu Zhu ("5 zhu") cash, early reign of Emperor Guangwu (25-40 AD), China (G/F 4.1)
Yan Huan Wu Zhu cash, late Eastern Han period, ca.150-220 AD, China - Hartill 10.27
25-220 AD - Eastern Han dynasty. High quality bronze Wu Zhu ("5 zhu") cash, early reign of Emperor Guangwu (25-40 AD), China (G/F 4.1)
Price: US$16.95
Price: US$24.95
This item has been sold.
 
25-220 AD - Eastern Han dynasty. Bronze "5 zhu" ("wu zhu"), Empire of China (Hartill 10.2) Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), double inner rim, Empire of China - G/F #4.15
25-220 AD - Eastern Han dynasty. Bronze "5 zhu" ("wu zhu"), Empire of China (Hartill 10.2)
Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), double inner rim, Empire of China - G/F #4.15
Price: US$14.95
Price: US$21.95
This item has been sold.
This item has been sold.
 
Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), double inner rim, Empire of China - G/F #4.15 Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), with a blob above hole, Empire of China - G/F #4.14
Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), double inner rim, Empire of China - G/F #4.15
Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), with a blob above hole, Empire of China - G/F #4.14
Price: US$21.95
Price: US$26.95
This item has been sold.
 
Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), with a blob above hole, Empire of China - G/F #4.14 Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), with a blob above hole, Empire of China - G/F #4.14
Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), with a blob above hole, Empire of China - G/F #4.14
Scarce Zaoqian Bu Quan of Wang Mang (9-23 AD), with a blob above hole, Empire of China - G/F #4.14
Price: US$26.95
Price: US$26.95
 
Scarce Wu Zhu cash w/radiate rim, cast c.50-80 AD, Han dynasty, China (G/F#4.14) 25-220 AD - Eastern Han dynasty. Bronze Wu Zhu ("5 zhu"), Empire of China (Hartill 10.2) - scarce variety with a star below "Wu" on obverse!
Scarce Wu Zhu cash w/radiate rim, cast c.50-80 AD, Han dynasty, China (G/F#4.14)
25-220 AD - Eastern Han dynasty. Bronze Wu Zhu ("5 zhu"), Empire of China (Hartill 10.2) - scarce variety with a star below "Wu" on obverse!
Price: US$25.00
Price: US$15.95
 
Jianbianqian Wu Zhu, late Western Han period (late 1st century BC - early 1st century AD), China (G/F#1.65) 189-192 AD - Eastern Han dynasty (25-220 AD), diminutive bronze "Dong Zhuo Wu Zhu", Usurper Dong Zhuo (189-192 AD), Empire of China - Hartill #10.31
Jianbianqian Wu Zhu, late Western Han period (late 1st century BC - early 1st century AD), China (G/F#1.65)
189-192 AD - Eastern Han dynasty (25-220 AD), diminutive bronze "Dong Zhuo Wu Zhu", Usurper Dong Zhuo (189-192 AD), Empire of China - Hartill #10.31
Price: US$14.95
Price: US$14.95
This item has been sold.
 
Small Zaoqian Wu Zhu with an additional mark on obverse, later Eastern Han period (ca.146-190 AD), China (G/F 4.343)
Small Zaoqian Wu Zhu with an additional mark on obverse, later Eastern Han period (ca.146-190 AD), China (G/F 4.343)
Price: US$12.95