Kingdom Chu (907-951 AD)


Selected items

Sort by: Name Price Newest
  •  per page
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115 925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
Price: US$8.95
Original price: US$23.95 save 63%
Price: US$21.95
This item has been sold.
 
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao), Tanzhou or another mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.116 907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash with a flower hole, Tanzhou or another mint,
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao), Tanzhou or another mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.116
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash with a flower hole, Tanzhou or another mint,
Price: US$22.95
Price: US$22.95
This item has been sold.
 
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao), Tanzhou or another mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.116 925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao), Tanzhou or another mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.116
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
Price: US$23.95
Price: US$23.95
This item has been sold.
 
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115 925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
Price: US$23.95
Price: US$24.95
This item has been sold.
 
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115 907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao), Tanzhou or another mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.116
925-927 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Tan), Tanzhou (Changsha) mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.115
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao), Tanzhou or another mint, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.116
Price: US$27.95
Price: US$28.95
This item has been sold.
 
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Nan Yi), Minted in Guanxi, "Ten Kingdoms" period in China, Hartill 15.126 919-924 AD - Former Shu Kingdom in Sichuan (907-925 AD), NICE! Qian De Yuan Bao cash of Emperor Wang Yan (918-925 AD), China (Hartill #15.42)
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai Yuan Tong Bao/Nan Yi), Minted in Guanxi, "Ten Kingdoms" period in China, Hartill 15.126
919-924 AD - Former Shu Kingdom in Sichuan (907-925 AD), NICE! Qian De Yuan Bao cash of Emperor Wang Yan (918-925 AD), China (Hartill #15.42)
Price: US$32.95
Price: US$32.95
This item has been sold.
This item has been sold.
 
927-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai "Da" Tong Bao), "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.134 907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Rare lead cash of the Supreme Commander Ma Yin (907-930 AD), "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill 15.143
927-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai "Da" Tong Bao), "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.134
907-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Rare lead cash of the Supreme Commander Ma Yin (907-930 AD), "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill 15.143
Price: US$37.95
Price: US$40.95
This item has been sold.
 
927-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai "Da" Tong Bao / Er), "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.134var
927-951 AD - Kingdom Chu (907-951), Lead cash (Kai "Da" Tong Bao / Er), "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.134var
Price: US$42.95
This item has been sold.
  •  per page